behandling


228104_152126701521932_5720300_n
Osteopatisk behandling går ut på att återskapa en strukturell balans i kroppen. Denna balansförbättring medför positiva effekter både på strukturerna själva och på funktionstörningar.

Man behandlar kroppens yta – rörelseapparaten – för att hela kroppen skall fungera så optimalt som möjligt. Behandlingens primära mål är att uppnå de mest gynnsamma förutsättningarna för hälsa. När förutsättningarna för hälsa har förbättrats leder detta bland annat till att lokala symptom ofta försvinner.

En term osteopater använder för att beskriva obalanser eller störningar i kroppen är osteopatisk lesion. En sådan kan förenklat beskrivas som nedsatt rörelseförmåga i någon del av rörelseapparaten. En osteopatisk lesion stör det centrala nervsystemets kommunikation med de olika kroppsdelarna och kan kraftfullt påverka kroppens förmåga att fungera som den skall. Genom att under behandling reducera dessa ”irritationskällor” får det centrala nervsystemet korrekt kontakt med hela kroppen igen. En osteopatisk behandling är ytterst specifik för varje individ.
Det finns inom osteopati ett antal olika behandlingsmetoder. Det gemensamma för dessa är att osteopaten alltid arbetar direkt på patientens kropp med sina händer. Inga redskap eller instrument används. En behandlings uppläggning och omfattning varierar stort mellan metoderna. Patienter kan därför erbjudas den typ av metod som passar bäst för just deras kroppstyp och problem.