det här är osteopati

En osteopatisk behandling går ut på att återskapa en förlorad eller nedsatt funktion i kroppens byggnad och rörelsemönster. Det kan gälla allt ifrån spänningar i muskler som störningar i inre vävnader och organ. Den medför positiva förändringar för kroppens egen läkande förmåga och kraft.

Som osteopat tar jag inte bara hänsyn till ryggraden och problem som har med den att göra, utan också till kroppens övriga leder, ledband, muskler och senor, vävnader och inre organ.

Osteopati är den ursprungliga av de moderna formerna av manuell medicin. I Osteopati har tex kiropraktik och s.k. KS-terapi (KranioSakral) sina rötter. Manuell står för att händerna är behandlarens redskap och medicin står för ett komplett behandlingssystem. Osteopati grundades i mitten på 1800-talet i Amerika. Den första skolan etablerades så tidigt som 1892.

Definition Inom osteopati brukar man säga att osteopati framför allt är ett sätt att tänka, ett sätt att förhålla sig till läkandet, och inte en teknik. Man utgår ifrån att kroppen är en helhet och har en naturlig kapacitet att balansera och läka sig själv. En grundförutsättning för hälsa är att kroppen kan anpassa sig till de varierande krav som ställs på den. Inom osteopati menar man att belastningar som kroppen bär på begränsar denna anpassningsförmåga. För att förstå och kunna påverka dessa belastningar använder sig osteopaten av det intima förhållandet mellan kroppens yttre strukturer och det sätt hela kroppen fungerar.

En osteopat inser att strukturella obalanser och störningar orsakade av olyckor och andra stressfaktorer kan orsaka smärta eller andra symptom i ben, muskler, ligament, leder och bindeväv. Andra kroppssystem förutom rörelseapparaten kan genom nervreflexer bli involverade. Exempelvis kan nervsystemet, de endokrina, respiratoriska och cirkulatoriska systemen bli påverkade.