den totala lesionen

Anders Wiklund, 1995-09-01

Den totala lesionen övergriper den osteopatiska lesionen såtillvida att det inte bara handlar om vad som sker med eller i kroppen.
Den totala lesionen är ett uttryck för allt som berör oss. Det handlar om alla skeenden både vad det gäller det som sker i kroppen och de intryck vi får utifrån.
Det är hela vårt sätt att leva, att vara. Det är inte bara flödesfel och störningar i kroppen. Det handlar om socialt liv, om familj, arbete, vänner etc. Den totala lesionen handlar om livsmönstret och alla de intryck vi tar emot eller inte tar emot, medvetet eller inte.

Den totala lesionen behandlas inte med manipulationer och funktionell teknik. Den handlar om att ändra hela vår syn på tillvaron. Till och med på vår existens. Det är först då man på allvar kan prata om helhetssyn. Där är attityden väldigt viktig hos den som ”behandlar”.

För att komma till rätta med den totala lesionen måste vi bearbeta det som påverkar oss. Det handlar då inte enbart om osteopatisk behandling utan det gäller att hitta den eller de faktorer som får det hela att rinna över.

Vi har en maxgräns för vad vi kan ta emot. Men vi har också en minimigräns för samma sak. Överskrids dessa på något sätt kommer vi ur balans och kaos uppstår. Vi måste balansera dessa intryck och skeenden för att återskapa denna balans. Det kan göras via behandlingar, träning, byta fru/man(!), ändra sitt sociala liv mm. Det är, som jag pekade på i början, många gånger en fråga om att ändra mönster i sin existens.

Eftersom kroppen är ett av livets uttrycksmedel, det är ju där vi bearbetar och visar det som sker i oss, så får den ta smällen.

Även om vi kan räkna in faktorer som ligger längre tillbaka i tiden så är det ändå det som sker nu som räknas. Det är nuet som ska påverkas genom förändring.

Som osteopat kan jag vara med och arbeta i den totala lesionen. Jag har ingen möjlighet att påverka hela bilden men genom min attityd till patienten och dennes situation kan jag hjälpa en bit på vägen.